Zet koers met het Digitale Ambitie Model

Zet koers met het Digitale Ambitie Model

Iedere organisatie, of het nu een B2B of B2C is, wil groeien, ook uw organisatie. Bedrijven willen zich altijd verbeteren. Door efficiënter te werken, nieuwe klanten aan te trekken, goede klanten te behouden, producten en diensten te ontwikkelen en personeel meer betrokken te krijgen. De focus ligt daarbij veelal op interne verbeterpunten, die voorkomen uit een inside-out benadering. Niets mis mee. Maar in het geconnecteerde en digitale tijdperk hebben uw klanten andere verwachtingen en stellen zij nieuwe en andere eisen. Uw organisatie moet de focus verleggen naar outside-in. En dat vraagt veel van uw organisatie. Want u moet weten wat uw klanten en toekomstige klanten willen, wat hun behoeften zijn en hoe ze die vervuld willen zien. Want de consumenten van vandaag hebben behoeften die niet altijd aansluiten bij de ideeën en werkwijzen van organisaties.

Waarom digitale ambitie?

De ambitie van uw organisatie draait beslist om operationele excellentie en optimale klantbeleving. Om operationeel excellent te worden zullen intern processen digitaal gaan verlopen en zal informatie digitaal beschikbaar zijn voor alle processen. Voor een optimale klantbeleving zult u moeten zorgen dat alle beschikbare klantinformatie wordt gebruikt in alle processen en dat alle communicatie relevant is en afgestemd op de persoonlijke situatie van de ontvanger. De klantcommunicatie zal over alle kanalen gaan lopen. En via de geconnecteerde oplossingen en diensten gaat de frequentie van klantcommunicatie een enorme vlucht nemen. Traditionele methoden zullen niet langer efficiënt en effectief zijn.

Digitale Ambitie Model

Waar staat uw organisatie nu en waar wilt als organisatie staan? Wat is uw ambitie en wat moet u doen om daar te komen? Aan hand van deze vragen hebben wij het Digitale Ambitie Model ontwikkeld. Het model omschrijft een vijftal fasen waarin uw bedrijf zich kan bevinden. Deze fasen hebben betrekking op klantcommunicatie en de wijze waarop u daar met uw mensen en technologie invulling aan geeft.

Digitale Ambitie Model

Uw organisatie kan zich bevinden in de reactieve-fase: klantcommunicatie is een noodzakelijk kwaad. Uw organisatie kan zich ook bevinden in de klantwaarde-fase: alle processen, systemen en mensen zijn maximaal gericht op één-op-één klantcommunicatie, met als resultaat dat uw klanten volledig “engaged” zijn. Daartussenin bevinden zich een drietal fasen die vanaf de reactieve fase oplopen naar de klantwaarde-fase. De fase waarin uw organisatie zich bevindt geeft een beeld van de volwassenheid van uw organisatie.

De aanpak

Om te komen tot uw Digitale Ambitie worden de volgende stappen doorlopen

  • Intake
    Bij de intake worden de belangrijkste aspecten voor uw organisatie doorgenomen, worden de stakeholders en deelnemers bepaald en een datum vastgesteld.
  • Workshop Digitale Ambitie
    Samen met de belangrijkste stakeholders wordt aan de hand van vragen de huidige situatie in kaart gebracht. Hierbij wordt naar verschillende elementen gekeken, waardoor er inzicht ontstaat in de relevante bedrijfsaspecten. Middels interactieve sessies wordt de ambitie bepaald en worden de voor uw organisatie typische businessaspecten nader besproken. De ambitie gap wordt zichtbaar gemaakt in een webdiagram.
  • Digitale Ambitie Roadmap
    Om de ambitie te bereiken zal de organisatie stappen moeten maken. Daarom maken wij voor u een roadmap. De roadmap is de basis voor verdere visievorming, besluitvorming en projectinitiatie.

webdiagram

Reacties van deelnemers

“geweldig om in z’n korte tijd zoveel inzicht te krijgen”

“vanuit het niets zijn we plotseling wel in gesprek met de business”

“we hebben nu een beeld van de koers die we moeten volgen, nu kunnen we met het management in gesprek”

 

Interesse?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Naam:

Email:

Onderwerp:

Bericht:

Antispam beveiliging: