Kwartiermaken

Kwartiermaken

Kwartiermaker is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider [Wikipedia].

Organisaties veranderen door de opkomst van de Digitaal Werkende Organisatie. De communicatie en verwerking van processen verlopen in toenemende mate digitaal. Door de invoering van technologie veranderen niet alleen de werkwijzen maar veelal ook de rol van ondersteunende afdelingen. Door de veelheid aan veranderingen lukt het afdelingen soms niet om adequaat in te spelen op deze veranderingen. 

In de rol van kwartiermaker helpen wij afdelingen weer grip te krijgen op de situatie en zelf de regie te nemen in de noodzakelijke veranderingen. Hierdoor wordt blijft de afdeling toegevoegde waarde bieden naar de organisatie en blijven het juiste interne adres voor het leveren van de dienstverlening.