Selecteren van oplossingen

Selecteren van oplossingen

Het specificeren, selecteren en inkopen van documentoplossingen vraagt veel tijd en aandacht van organisaties. Met ons stappenplan ondersteunen wij de productowner en leadbuyer bij de verschillende stappen die gezet moeten worden om de gewenste oplossing en implementatiepartner te selecteren en te contracteren.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van het bestek voor Europese Aanbestedingen, in het bijzonder de onderdelen Programma van Eisen, Gunningcriteria, Prijzenblad en Proof of Concept en natuurlijk het traject om tot deze componenten te komen.

Voorbeelden:

  • Printers, Multifunctionals, Repro apparatuur
  • Oplossingen voor documentgeneratie
  • Oplossingen voor de digitale postkamer
  • Oplossingen voor Document Management
  • Uitbesteden van documentverwerkende diensten