Regiemodel voor hybride klantcommunicatie

Regiemodel voor hybride klantcommunicatie

Op 24 november 2015 organiseert Heliview het congres Customer Communications Management. Ook TMC is op deze dag aanwezig.

Alle trends en ontwikkelingen geven het aan: Professionele inrichting van klantcommunicatie geeft een concurrentievoordeel. Door de groei van de communicatie en de vele verschillende kanalen zal het enerzijds noodzakelijk worden de klantcommunicatie processen te automatiseren en anderzijds de klantcommunicatie organisatiebreed en generiek in te richten.

Op het CCM event is er volop aandacht voor de geautomatiseerde generatie van documenten, de huisstijl en distributie over verschillende (digitale) kanalen.

TMC ondersteunt eindgebruiker organisaties bij het inrichten van klantcommunicatie diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Tijdens het congres geeft de manager Postlogistiek en  Documentproductie van de ANWB een presentatie hoe hij de regie in handen heeft genomen en CCM gebruikt om de verschillende bedrijfsprocessen efficiënt en effectief te laten communiceren met haar leden.

Ook bij de ANWB helpt The Message Company bij het optimaliseren en digitaliseren van  de ledencommunicatie met haar Berichtenfabriek concept: input, archief en outputdiensten als generieke dienst.

wanneer?

CCM congres 24 november 2015

De Reehorst Ede

Meer informatie: Heliview CCM

Heeft u de presentatie gemist en bent u geïnteresseerd in het onderwerp? Neem gerust contact met ons op!