Opruimcoaching – werken zonder papier

Opruimcoaching – werken zonder papier

TMC-opruimcoaches zorgen ervoor dat:

  • Uw organisatie zonder papier werkt,
  • Uw mensen flexibel en plaatsonafhankelijk werken,
  • Uw mensen makkelijker kennis en informatie delen,
  • Uw belangrijke papieren documenten toch op de juiste wijze worden bewaard,
  • Uw kantoorruimte niet meer door kasten, maar door mensen wordt gebruikt.

U bent van plan voor eens en altijd afscheid te nemen van het papier in uw organisatie. U merkt dat die volle kasten en archieven flexibel werken blokkeren. Want de plek van hun kast bepaalt hun werkplek, niet het soort werk. Om over het delen van kennis en informatie maar niet te spreken!

U heeft uw digitale informatie en kennis al aardig in de grip, maar het papier blijft een struikelblok. Hoe krijgt u uw mensen zover dat zij hun kasten en archieven opruimen? Hoe overtuigt u ze ervan dat werken zonder papier makkelijker, flexibeler en efficiënter is? TMC levert opruimcoaches die u daarbij kunnen helpen.

Onze opruimcoaches begeleiden organisaties, teams, afdelingen en individuele medewerkers in het opruimen van archieven, kasten, ladenblokken en hangmappen. Zij weten precies welke documenten van belang zijn en bewaard moeten worden en zij weten ook precies welke documenten weg kunnen, gewoon omdat ze vaak al in systemen staan en digitaal beschikbaar zijn, of omdat ze jarenlang niet zijn gebruikt. En daarbij bezitten onze coaches de overtuigingskracht mensen mee te nemen en ze kritisch naar hun eigen werkmethode en werkplek te laten kijken. Onze coaches kennen daarnaast natuurlijk het klappen van de zweep in het informatie- en documentdomein. Zij zijn bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van archivering, voor zowel bedrijfsleven als overheid. Zij weten bijvoorbeeld alles van de Basisarchiefcode, hoe een document-structuurplan wordt opgezet, bewaartermijnen, maar ze zijn ook deskundig op het gebied van bijvoorbeeld het bewaren van HR-dossiers, contracten en financiële documenten.

Wat levert een TMC-opruimcoach u op? Om te beginnen een rustige werkomgeving en meer ruimte. Maar ook de mogelijkheid tot volledig digitaal werken, het delen van kennis, de mogelijkheid tot tijd- en plaatsonafhankelijk werken en een digitaal archief dat volledig is. Per saldo bespaart u tijd, geld en ruimte!

Meer informatie?

Stuur een mail naar Adriëtte: adriette@themessagecompany.nl of bel 06 104 86 207.