Interimmanagement

Interimmanagement

TMC-interimmanagers zorgen ervoor dat uw organisatie loopt en dragen bij aan: maken van nieuw beleid, leiden van grote organisatiewijzigingen, bewerkstelligen van noodzakelijke koersveranderingen. Voor dergelijke ingrijpende veranderingen, of gewoon voor het tijdelijk vervangen van een sleutelfunctionaris, zoekt u een specialist en bij voorkeur een ervaren manager. In die gevallen kunt u een interimmer van TMC inzetten. Binnen het domein van informatie- en documentmanagement zijn onze interimmanagers van alle markten thuis. U legt de verantwoordelijkheid in vertrouwde handen, u behaalt uw resultaat, u blijft in control en u beheerst de risico’s. Onze interimmers kennen de informatie- en documentwereld, weten hoe de hazen in de organisatie lopen, kennen uw markt en staan hun mannetje. Als u dan toch een bedrijfsonderdeel door een externe moet laten aansturen, laat het er dan één van TMC...
Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

TMC-projectmanagers zorgen ervoor dat uw projecten goed verlopen: U behaalt uw resultaat, U bent in control, U beheerst de risico’s. U bent van plan een implementatie te starten, een onderdeel uit te besteden of een belangrijke en ingewikkelde proceswijziging door te voeren. U wilt natuurlijk in control blijven en zeker weten dat u overzicht behoudt en op tijd levert. En ook dat u de risico’s kent en beheerst. In dat geval kunt u het beste een projectmanager van TMC inzetten. Binnen het domein van informatie- en documentmanagement zijn onze projectmanagers van alle markten thuis. Of het nu gaat om een aanbesteding van multifunctionals, het inrichten van een documentbeheerorganisatie, een digitaliseringstraject of een implementatie van een digitaal archief: de TMC-projectmanagers kennen het onderwerp en de spelers. En zij kennen de stakeholders die belang hebben en betrokken zijn bij het onderwerp. Onze projectmanagers zijn bekend met de diverse manieren van projectmatig werken. Zij boeken resultaten op een manier die u aanstaat. Zij schrijven net zo makkelijk een PID als dat zij een scrumteam leiden. Zij gaan voor goede, houdbare oplossingen en sturen op kwaliteit en betrokkenheid van medewerkers, management en stakeholders. TMC-programmamanagers werken voor u aan grote en complexe veranderingen: U behoudt overzicht en inzicht, U boekt resultaat, U beheerst de risico’s. Uw vraag kan een dermate grote reikwijdte hebben, dat het antwoord zich niet in één project laat vangen. In dat geval kunt u een programma starten, waarbinnen meerdere projecten in samenhang worden uitgevoerd en leiden tot het gewenste resultaat. Als voorbeeld noemen wij de invoering van Het Nieuwe Werken, het samenvoegen van organisatieonderdelen en grote uitbestedingen. TMC levert programmamanagers...
Opruimcoaching – werken zonder papier

Opruimcoaching – werken zonder papier

TMC-opruimcoaches zorgen ervoor dat: Uw organisatie zonder papier werkt, Uw mensen flexibel en plaatsonafhankelijk werken, Uw mensen makkelijker kennis en informatie delen, Uw belangrijke papieren documenten toch op de juiste wijze worden bewaard, Uw kantoorruimte niet meer door kasten, maar door mensen wordt gebruikt. U bent van plan voor eens en altijd afscheid te nemen van het papier in uw organisatie. U merkt dat die volle kasten en archieven flexibel werken blokkeren. Want de plek van hun kast bepaalt hun werkplek, niet het soort werk. Om over het delen van kennis en informatie maar niet te spreken! U heeft uw digitale informatie en kennis al aardig in de grip, maar het papier blijft een struikelblok. Hoe krijgt u uw mensen zover dat zij hun kasten en archieven opruimen? Hoe overtuigt u ze ervan dat werken zonder papier makkelijker, flexibeler en efficiënter is? TMC levert opruimcoaches die u daarbij kunnen helpen. Onze opruimcoaches begeleiden organisaties, teams, afdelingen en individuele medewerkers in het opruimen van archieven, kasten, ladenblokken en hangmappen. Zij weten precies welke documenten van belang zijn en bewaard moeten worden en zij weten ook precies welke documenten weg kunnen, gewoon omdat ze vaak al in systemen staan en digitaal beschikbaar zijn, of omdat ze jarenlang niet zijn gebruikt. En daarbij bezitten onze coaches de overtuigingskracht mensen mee te nemen en ze kritisch naar hun eigen werkmethode en werkplek te laten kijken. Onze coaches kennen daarnaast natuurlijk het klappen van de zweep in het informatie- en documentdomein. Zij zijn bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van archivering, voor zowel bedrijfsleven als overheid. Zij weten bijvoorbeeld alles van...
Marktupdate Printers & Multifunctionals voor de publieke sector

Marktupdate Printers & Multifunctionals voor de publieke sector

Organisaties binnen de publieke sector moeten eens in de 4 tot 6 jaar hun decentrale kopieer- en printerpark vernieuwen. Dit dient veelal middels een Europese Aanbesteding te geschieden. Doufacts organiseert op 26 november de 4e Marktupdate Printers & Multifunctionals voor deze doelgroep om zich goed voor te kunnen bereiden op aanbestedingsprocedure. Johan Kosters, partner van The Message Company, en materiedeskundige op het gebied van Output Management en het begeleiden van aanbestedingen, zal onder andere de sessie Trends & Ontwikkelingen verzorgen tijdens deze Marktupdate. Wanneer? Marktupdate Printers & Multifunctionals 26 november 2015, Van der Valk Breukelen Meer informatie:...
Regiemodel voor hybride klantcommunicatie

Regiemodel voor hybride klantcommunicatie

Op 24 november 2015 organiseert Heliview het congres Customer Communications Management. Ook TMC is op deze dag aanwezig. Alle trends en ontwikkelingen geven het aan: Professionele inrichting van klantcommunicatie geeft een concurrentievoordeel. Door de groei van de communicatie en de vele verschillende kanalen zal het enerzijds noodzakelijk worden de klantcommunicatie processen te automatiseren en anderzijds de klantcommunicatie organisatiebreed en generiek in te richten. Op het CCM event is er volop aandacht voor de geautomatiseerde generatie van documenten, de huisstijl en distributie over verschillende (digitale) kanalen. TMC ondersteunt eindgebruiker organisaties bij het inrichten van klantcommunicatie diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Tijdens het congres geeft de manager Postlogistiek en  Documentproductie van de ANWB een presentatie hoe hij de regie in handen heeft genomen en CCM gebruikt om de verschillende bedrijfsprocessen efficiënt en effectief te laten communiceren met haar leden. Ook bij de ANWB helpt The Message Company bij het optimaliseren en digitaliseren van  de ledencommunicatie met haar Berichtenfabriek concept: input, archief en outputdiensten als generieke dienst. wanneer? CCM congres 24 november 2015 De Reehorst Ede Meer informatie: Heliview CCM Heeft u de presentatie gemist en bent u geïnteresseerd in het onderwerp? Neem gerust contact met ons...