Transformatie van de post, repro en archief afdelingen

Transformatie van de post, repro en archief afdelingen

Kennisdagen facilitair. Op dinsdag 22 maart in het BCN in Rotterdam zullen op één dag, op drie verschillende momenten, liefst twaalf verschillende cursussen gehouden worden over actuele onderwerpen op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Gegeven door zeer ervaren specialisten. Zodat u bij deelname in één dag uw kennis weer helemaal op peil hebt gebracht. Daarenboven stellen de deelnemers hun programma goeddeels volgens eigen voorkeur samen, omdat zij uit tien onderwerpen kunnen kiezen. Johan Kosters, consultant & partner van The Message Company zal een kennissessie verzorgen over de toegevoegde waarde die post/repro en archief afdelingen kunnen bieden in een digitaal werkende organisatie. De kennissessie geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen Door de snelle ontwikkelingen in organisaties staan de afdelingen Post, Repro en Archief onder druk. Welke behoefte heeft een Digitaal Werkende Organisatie? Hoe kun de je als afdeling daar adequaat op in spelen? Hoe pak je dat dan aan? Transformatie van fysieke document management diensten naar digitale document management diensten. Van fysieke naar digitale postkamer,  van Bedrijfsarchief naar Information Governance, van repro naar output management. De mogelijkheden om de afdelingen Post, Repro en Archief toegevoegde waarde te laten bieden in een digitaal opererende organisatie. Hoe krijgt de transformatie in de praktijk vorm? Welke stappen zijn te nemen? Hoe samen te werken met ICT en de bedrijfsprocessen?  Doelgroep: Kwartiermakers Digitale Werkende Organisatie, Beleidsadviseurs, Managers FM, Afdelingsmanagers Post, Repro en Archief/DIV. Heeft u de sessie gemist en wilt u meer weten hoe de afdelingen Post, Repro en Archief ook in een Digitaal Werkende Organisatie toegevoegde waarde kan blijven bieden?  Of wilt u gewoon eens kennisnemen van dit onderwerp? Neem dan contact met ons...
CCM als Enterprise Business Service

CCM als Enterprise Business Service

Op 24 november 2015 heeft Heliview het CCM congres gehouden. Ruim 100 deelnemers namen kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie voor geautomatiseerde documentcreatie, multichannel output en digitale klantcommunicatie. Veel belangstelling trok de presentatie over eerste ervaringen van de belastingdienst van de invoering van de digitale berichtenbox bij mijnoverheid.nl. Johan Kosters, CCM specialist bij The Message Company verzorgde onder grote belangstelling een break-out sessie over het vormgeven van de uitvoeringsorganisatie, het nemen van de regie bij het inrichten van de CCM technologie, het inspelen op business behoefte en hen slim ontzorgen bij de uitgaande klantcommunicatie en natuurlijk best practices voor succes. Heeft u de sessie gemist en wilt u meer weten hoe CCM u kan helpen bij de reductie uw print & mail kosten en de transitie naar digitale klantcommunicatie? Hoe CCM u helpt bij het realiseren van een  generiek multichannel klantcommunicatie platform voor de bedrijfsprocessen, of bij het inrichten van een berichtenbox in uw mijnportal? Of wilt u gewoon eens kennisnemen van dit onderwerp? Neem dan contact met ons op en stuur een berichtje naar...
Géén Nationale Digitale Brievenbus, wel privacy problemen

Géén Nationale Digitale Brievenbus, wel privacy problemen

Afgelopen week maakte ING bekend per 1 januari 2016 te gaan stoppen met Finbox én maakte staatssecretaris Eric Wiebes bekend dat de Belastingdienst de blauwe enveloppe gaat verbannen en burgers gaat sturen richting de Rijksberichtenbox binnen Mijn.overheid.nl. Daarnaast verklaarde het Europese Hof de Safe Harbour regeling ongeldig, mét mogelijk gevolgen voor het mijn-domein. Tijd voor een update van de Digitale Brievenbus in Nederland. PostNL laat Nationale Digitale Brievenbus liggen PostNL introduceerde in 2001 Privver, de eerste digitale brievenbus. Het idee was een digitaal alternatief te bieden voor de fysieke brievenbus zodat consumenten brieven en facturen ook digitaal zouden kunnen ontvangen. Het succes bleef achter en daarom werd in 2006 afscheid genomen van Privver. Met dit besluit laat PostNL de invoering van een Nationale Digitale Brievenbus liggen, mogelijk om de markt van de fysieke post zo lang mogelijk te beschermen. In landen alsDuitsland, Denemarken, Canada, Oostenrijk en IJsland hebben de posterijen wel een Nationale Digitale Brievenbus geïntroduceerd. Een doorstart van Privver volgde onder de naam Notabox in samenwerking met de Rabobank. Dit keer niet als losse dienst, maar onderdeel van de veilige bankomgeving. Notabox was vooral gericht om terugkerende facturen, bijvoorbeeld van nutsbedrijven, eenvoudiger te kunnen betalen. Ook andere banken introduceerden een vergelijkbare dienst en in 2012 is besloten om gezamenlijk onder de naam Finbox te gaan opereren. Terwijl bijna 99% van alle Nederlanders Finbox beschikbaar hadden binnen hun internet bankieren, bereikte Finbox in 2013 slechts een piek van 600.000 gebruikers. In 2014 nam het gebruik alweer met 5,5% af. De kosten voor het onderhoud en verdere ontwikkeling zijn volgens ING te hoog om de dienst verder door te zetten en daarom heeft...
Informatie management – hoe pak je dat aan?

Informatie management – hoe pak je dat aan?

ECMexperts organiseert op vrijdag 9 oktober 2015 een event om kennis te maken met de ECM oplossing van Windream. Ook TMC is op dit event aanwezig. TMC ondersteunt eindgebruiker organisaties bij de selectie en implementatie van ECM oplossingen en bij de inrichting van de organisatie en processen om de technologie heen. Tjerk van der Kolk, partner van The Message Company, verzorgt op dit event een presentatie over de praktische kant en toegevoegde waarde van Informatie Management. Informatie Management is een belangrijk onderdeel bij de inrichting en beheer van de digitale organisatie, naast de technologie.   wanneer? Windream-Life Event – 9 oktober Van der Valk Amersfoort 14:00 – 18:00 Meer informatie:...
Post, repro en archief – afbouwen, uitbesteden of transformeren?

Post, repro en archief – afbouwen, uitbesteden of transformeren?

Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de inrichting van bedrijfsprocessen en klantcommunicatie. Traditioneel bieden post, repro en archief juist op de in- en uitgaande documentstromen een belangrijke faciliterende rol. Het is inmiddels zeker dat er voor de traditionele post en repro en voor het traditionele archief een end-of-lifesituatie aan het ontstaan is. Voor de facilitair manager is het dus noodzaak om actie te ondernemen en zijn ambitie te bepalen. Ontwikkelen richting Document Services als Shared Business Service of juist de fysieke documentverwerking afbouwen en digitaal overlaten aan andere afdelingen? Tijdens de Facilitaire Vakdagen op 28 en 29 oktober in de Ahoy Rotterdam gaat Johan Kosters in op de belangrijkste ontwikkelingen en biedt inzicht in hoe klantcentrische organisaties hun klantcommunicatie inrichten. Aan de hand van deze ontwikkelingen wordt de facilitair manager meegenomen in de keuzes waarvoor hij staat en zijn ambitie met betrekking tot het faciliteren van deze diensten. Johan Kosters is een materiedeskundige op dit vakgebied en ondersteunt organisaties bij de visievorming en implementatie. Hierdoor kunnen vragen van facilitair  managers vanuit de praktijk worden beantwoord. Tijdens de Kennisdag Facilitair & Gebouwbeheer op 21 april 2015 zal er over dit onderwerp een workshop worden verzorgd. Wanneer? Facilitaire Vakdagen 28 en 29 oktober 2015 AHOY Rotterdam Meer informatie: Facilitaire Vakdagen Kennisdag Facilitair en Gebouwbeheer 21 april 2015 De Reehort in Ede Meer informatie: Kennisdagen Facilitair en Gebouwbeheer Gemist? neem gerust contact op voor meer...