Interimmanagement

Interimmanagement

TMC-interimmanagers zorgen ervoor dat uw organisatie loopt en dragen bij aan: maken van nieuw beleid, leiden van grote organisatiewijzigingen, bewerkstelligen van noodzakelijke koersveranderingen. Voor dergelijke ingrijpende veranderingen, of gewoon voor het tijdelijk vervangen van een sleutelfunctionaris, zoekt u een specialist en bij voorkeur een ervaren manager. In die gevallen kunt u een interimmer van TMC inzetten. Binnen het domein van informatie- en documentmanagement zijn onze interimmanagers van alle markten thuis. U legt de verantwoordelijkheid in vertrouwde handen, u behaalt uw resultaat, u blijft in control en u beheerst de risico’s. Onze interimmers kennen de informatie- en documentwereld, weten hoe de hazen in de organisatie lopen, kennen uw markt en staan hun mannetje. Als u dan toch een bedrijfsonderdeel door een externe moet laten aansturen, laat het er dan één van TMC...
Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

TMC-projectmanagers zorgen ervoor dat uw projecten goed verlopen: U behaalt uw resultaat, U bent in control, U beheerst de risico’s. U bent van plan een implementatie te starten, een onderdeel uit te besteden of een belangrijke en ingewikkelde proceswijziging door te voeren. U wilt natuurlijk in control blijven en zeker weten dat u overzicht behoudt en op tijd levert. En ook dat u de risico’s kent en beheerst. In dat geval kunt u het beste een projectmanager van TMC inzetten. Binnen het domein van informatie- en documentmanagement zijn onze projectmanagers van alle markten thuis. Of het nu gaat om een aanbesteding van multifunctionals, het inrichten van een documentbeheerorganisatie, een digitaliseringstraject of een implementatie van een digitaal archief: de TMC-projectmanagers kennen het onderwerp en de spelers. En zij kennen de stakeholders die belang hebben en betrokken zijn bij het onderwerp. Onze projectmanagers zijn bekend met de diverse manieren van projectmatig werken. Zij boeken resultaten op een manier die u aanstaat. Zij schrijven net zo makkelijk een PID als dat zij een scrumteam leiden. Zij gaan voor goede, houdbare oplossingen en sturen op kwaliteit en betrokkenheid van medewerkers, management en stakeholders. TMC-programmamanagers werken voor u aan grote en complexe veranderingen: U behoudt overzicht en inzicht, U boekt resultaat, U beheerst de risico’s. Uw vraag kan een dermate grote reikwijdte hebben, dat het antwoord zich niet in één project laat vangen. In dat geval kunt u een programma starten, waarbinnen meerdere projecten in samenhang worden uitgevoerd en leiden tot het gewenste resultaat. Als voorbeeld noemen wij de invoering van Het Nieuwe Werken, het samenvoegen van organisatieonderdelen en grote uitbestedingen. TMC levert programmamanagers...
Opruimcoaching – werken zonder papier

Opruimcoaching – werken zonder papier

TMC-opruimcoaches zorgen ervoor dat: Uw organisatie zonder papier werkt, Uw mensen flexibel en plaatsonafhankelijk werken, Uw mensen makkelijker kennis en informatie delen, Uw belangrijke papieren documenten toch op de juiste wijze worden bewaard, Uw kantoorruimte niet meer door kasten, maar door mensen wordt gebruikt. U bent van plan voor eens en altijd afscheid te nemen van het papier in uw organisatie. U merkt dat die volle kasten en archieven flexibel werken blokkeren. Want de plek van hun kast bepaalt hun werkplek, niet het soort werk. Om over het delen van kennis en informatie maar niet te spreken! U heeft uw digitale informatie en kennis al aardig in de grip, maar het papier blijft een struikelblok. Hoe krijgt u uw mensen zover dat zij hun kasten en archieven opruimen? Hoe overtuigt u ze ervan dat werken zonder papier makkelijker, flexibeler en efficiënter is? TMC levert opruimcoaches die u daarbij kunnen helpen. Onze opruimcoaches begeleiden organisaties, teams, afdelingen en individuele medewerkers in het opruimen van archieven, kasten, ladenblokken en hangmappen. Zij weten precies welke documenten van belang zijn en bewaard moeten worden en zij weten ook precies welke documenten weg kunnen, gewoon omdat ze vaak al in systemen staan en digitaal beschikbaar zijn, of omdat ze jarenlang niet zijn gebruikt. En daarbij bezitten onze coaches de overtuigingskracht mensen mee te nemen en ze kritisch naar hun eigen werkmethode en werkplek te laten kijken. Onze coaches kennen daarnaast natuurlijk het klappen van de zweep in het informatie- en documentdomein. Zij zijn bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van archivering, voor zowel bedrijfsleven als overheid. Zij weten bijvoorbeeld alles van...