Interimmanagement

Interimmanagement

TMC-interimmanagers zorgen ervoor dat uw organisatie loopt en dragen bij aan: maken van nieuw beleid, leiden van grote organisatiewijzigingen, bewerkstelligen van noodzakelijke koersveranderingen. Voor dergelijke ingrijpende veranderingen, of gewoon voor het tijdelijk vervangen van een sleutelfunctionaris, zoekt u een specialist en bij voorkeur een ervaren manager. In die gevallen kunt u een interimmer van TMC inzetten. Binnen het domein van informatie- en documentmanagement zijn onze interimmanagers van alle markten thuis. U legt de verantwoordelijkheid in vertrouwde handen, u behaalt uw resultaat, u blijft in control en u beheerst de risico’s. Onze interimmers kennen de informatie- en documentwereld, weten hoe de hazen in de organisatie lopen, kennen uw markt en staan hun mannetje. Als u dan toch een bedrijfsonderdeel door een externe moet laten aansturen, laat het er dan één van TMC...
Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

TMC-projectmanagers zorgen ervoor dat uw projecten goed verlopen: U behaalt uw resultaat, U bent in control, U beheerst de risico’s. U bent van plan een implementatie te starten, een onderdeel uit te besteden of een belangrijke en ingewikkelde proceswijziging door te voeren. U wilt natuurlijk in control blijven en zeker weten dat u overzicht behoudt en op tijd levert. En ook dat u de risico’s kent en beheerst. In dat geval kunt u het beste een projectmanager van TMC inzetten. Binnen het domein van informatie- en documentmanagement zijn onze projectmanagers van alle markten thuis. Of het nu gaat om een aanbesteding van multifunctionals, het inrichten van een documentbeheerorganisatie, een digitaliseringstraject of een implementatie van een digitaal archief: de TMC-projectmanagers kennen het onderwerp en de spelers. En zij kennen de stakeholders die belang hebben en betrokken zijn bij het onderwerp. Onze projectmanagers zijn bekend met de diverse manieren van projectmatig werken. Zij boeken resultaten op een manier die u aanstaat. Zij schrijven net zo makkelijk een PID als dat zij een scrumteam leiden. Zij gaan voor goede, houdbare oplossingen en sturen op kwaliteit en betrokkenheid van medewerkers, management en stakeholders. TMC-programmamanagers werken voor u aan grote en complexe veranderingen: U behoudt overzicht en inzicht, U boekt resultaat, U beheerst de risico’s. Uw vraag kan een dermate grote reikwijdte hebben, dat het antwoord zich niet in één project laat vangen. In dat geval kunt u een programma starten, waarbinnen meerdere projecten in samenhang worden uitgevoerd en leiden tot het gewenste resultaat. Als voorbeeld noemen wij de invoering van Het Nieuwe Werken, het samenvoegen van organisatieonderdelen en grote uitbestedingen. TMC levert programmamanagers...
Opruimcoaching – werken zonder papier

Opruimcoaching – werken zonder papier

TMC-opruimcoaches zorgen ervoor dat: Uw organisatie zonder papier werkt, Uw mensen flexibel en plaatsonafhankelijk werken, Uw mensen makkelijker kennis en informatie delen, Uw belangrijke papieren documenten toch op de juiste wijze worden bewaard, Uw kantoorruimte niet meer door kasten, maar door mensen wordt gebruikt. U bent van plan voor eens en altijd afscheid te nemen van het papier in uw organisatie. U merkt dat die volle kasten en archieven flexibel werken blokkeren. Want de plek van hun kast bepaalt hun werkplek, niet het soort werk. Om over het delen van kennis en informatie maar niet te spreken! U heeft uw digitale informatie en kennis al aardig in de grip, maar het papier blijft een struikelblok. Hoe krijgt u uw mensen zover dat zij hun kasten en archieven opruimen? Hoe overtuigt u ze ervan dat werken zonder papier makkelijker, flexibeler en efficiënter is? TMC levert opruimcoaches die u daarbij kunnen helpen. Onze opruimcoaches begeleiden organisaties, teams, afdelingen en individuele medewerkers in het opruimen van archieven, kasten, ladenblokken en hangmappen. Zij weten precies welke documenten van belang zijn en bewaard moeten worden en zij weten ook precies welke documenten weg kunnen, gewoon omdat ze vaak al in systemen staan en digitaal beschikbaar zijn, of omdat ze jarenlang niet zijn gebruikt. En daarbij bezitten onze coaches de overtuigingskracht mensen mee te nemen en ze kritisch naar hun eigen werkmethode en werkplek te laten kijken. Onze coaches kennen daarnaast natuurlijk het klappen van de zweep in het informatie- en documentdomein. Zij zijn bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van archivering, voor zowel bedrijfsleven als overheid. Zij weten bijvoorbeeld alles van...
Repromanager, neem jij de toekomst in eigen hand?

Repromanager, neem jij de toekomst in eigen hand?

De wensen en behoeften van je opdrachtgevers veranderen en ook de ontwikkelingen op technologisch vlak gaan razendsnel. Dit alles biedt kansen en uitdagingen voor je centrale repro-afdeling. Heb je de toekomstplannen al uitgezet? Weet je hoe je de dienstverlening gaat inrichten zodat die blijft aansluiten op de behoeftes van jouw opdrachtgevers? Neem de regie in eigen hand door je eigen masterplan te maken.   Reserveer dinsdag 16 februari, 12.30-15.30 uur in je agenda!   “Het repro-masterplan is praktisch, gericht op de behoefte van jouw organisatie, goed uitvoerbaar en voor jou de leidraad voor de komende jaren. Eindelijk kun je gericht werken aan je toekomst!” Wij kunnen je volop ondersteunen in de vorm van de Leergang Masterplan Reproservices. Een vijfdaags traject waarbij je voor je eigen repro-afdeling de toekomst bepaalt en de marsroute uitzet. Praktisch en direct toepasbaar. Dit onder deskundige coaching van René Joor van The Message Company en samen met de repromanagers van andere deelnemende organisaties. Interesse? Kom dan op dinsdag 16 februari naar de informatiemiddag. En meld je daarna meteen aan voor de leergang. Wat biedt deze bijzondere leergang? 5 dagen opleiding en training, waarin je onder intensieve begeleiding de verschillende stappen doorloopt die leiden tot een gedragen Masterplan Repro Services. Een persoonlijk consult bij je organisatie door de docent, waarbij wordt ingegaan op de specifieke uitdagingen die zich in jouw organisatie voordoen. Een vertrouwelijke omgeving waarin leren en verkennen, tezamen met de andere deelnemers, voorop staat. Een geheel verzorgd inspiratiebezoek aan de DRUPA 2016 te Düsseldorf. Het masterplan is praktisch, gericht op de behoefte van jouw organisatie, goed uitvoerbaar en voor jou de leidraad voor de...
Kwartiermaken

Kwartiermaken

Kwartiermaker is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider [Wikipedia]. Organisaties veranderen door de opkomst van de Digitaal Werkende Organisatie. De communicatie en verwerking van processen verlopen in toenemende mate digitaal. Door de invoering van technologie veranderen niet alleen de werkwijzen maar veelal ook de rol van ondersteunende afdelingen. Door de veelheid aan veranderingen lukt het afdelingen soms niet om adequaat in te spelen op deze veranderingen.  In de rol van kwartiermaker helpen wij afdelingen weer grip te krijgen op de situatie en zelf de regie te nemen in de noodzakelijke veranderingen. Hierdoor wordt blijft de afdeling toegevoegde waarde bieden naar de organisatie en blijven het juiste interne adres voor het leveren van de...
Zet koers met het Digitale Ambitie Model

Zet koers met het Digitale Ambitie Model

Iedere organisatie, of het nu een B2B of B2C is, wil groeien, ook uw organisatie. Bedrijven willen zich altijd verbeteren. Door efficiënter te werken, nieuwe klanten aan te trekken, goede klanten te behouden, producten en diensten te ontwikkelen en personeel meer betrokken te krijgen. De focus ligt daarbij veelal op interne verbeterpunten, die voorkomen uit een inside-out benadering. Niets mis mee. Maar in het geconnecteerde en digitale tijdperk hebben uw klanten andere verwachtingen en stellen zij nieuwe en andere eisen. Uw organisatie moet de focus verleggen naar outside-in. En dat vraagt veel van uw organisatie. Want u moet weten wat uw klanten en toekomstige klanten willen, wat hun behoeften zijn en hoe ze die vervuld willen zien. Want de consumenten van vandaag hebben behoeften die niet altijd aansluiten bij de ideeën en werkwijzen van organisaties. Waarom digitale ambitie? De ambitie van uw organisatie draait beslist om operationele excellentie en optimale klantbeleving. Om operationeel excellent te worden zullen intern processen digitaal gaan verlopen en zal informatie digitaal beschikbaar zijn voor alle processen. Voor een optimale klantbeleving zult u moeten zorgen dat alle beschikbare klantinformatie wordt gebruikt in alle processen en dat alle communicatie relevant is en afgestemd op de persoonlijke situatie van de ontvanger. De klantcommunicatie zal over alle kanalen gaan lopen. En via de geconnecteerde oplossingen en diensten gaat de frequentie van klantcommunicatie een enorme vlucht nemen. Traditionele methoden zullen niet langer efficiënt en effectief zijn. Digitale Ambitie Model Waar staat uw organisatie nu en waar wilt als organisatie staan? Wat is uw ambitie en wat moet u doen om daar te komen? Aan hand van deze vragen hebben...