Diensten

Diensten

The Message Company werkt op drie niveaus. Op strategisch niveau ondersteunen wij de opdrachtgever bij het formuleren van een visie op klantcommunicatie, ECM, berichtenlogistiek en document management in relatie tot de overige bedrijfsfuncties. Hierbij spelen zaken als ECM-Governance, ICT Architectuur, Enterprise Multichannel Communications en Customer Engagement een belangrijke rol.

Op tactisch niveau ondersteunen wij de opdrachtgever in het organiseren van de ECM-functies, berichtenlogistiek en document managamement, het inrichten van de ECM-infrastructuur en het inrichten van de ECM-monitoring functies. Op het operationele niveau ondersteunen wij de opdrachtgever bij het oplossen van concrete vraagstukken omtrent digitale en fysieke archivering, het inrichten van de digitale postkamer, het optimaliseren van de centrale en decentrale output en vele andere operationele zaken.

Projecten uit het recente verleden zijn bijvoorbeeld de inrichting van een Document Management Organisatie, het ontwikkelen en realiseren van een ECM-structuur, het verbeteren en opschonen van de fysieke en digitale archieven, het ontwikkelen van een ECM visie voor een verzekeringsmaatschappij en het realiseren van het digitaal samenwerken binnen een organisatie in het kader van Het Nieuwe Werken.

Een greep uit onze producten:

– Roadmap voor de ontwikkeling van post, repro en archief
– Het Nieuwe Werken: van “opruimen van de kast” tot Digitaal Samenwerken
– In- en outsourcing van processen en diensten in het ECM-domein
– Uitvoeren van (Europese) aanbestedingen
– Opstellen van maatwerk archiefbeleid
– Optimalisatie van uw fysieke en digitale archieven
– Inrichten regiefunctie over multichannel communicatie en ECM
– Inrichten van de Digitale Postkamer
– Doorlichting van uw post, repro en archief: positiebepaling
– Roadmap voor de Facility Manager: wat ga ik doen met mijn documentfuncties?
– Visieontwikkeling voor de ICT manager: slim beheren en ontwikkelen van het ECM-domein
– Architectuur: een overzichtelijk en beheersbaar applicatielandschap
– Digital Maturity: in welke mate bent u in regie over de ontwikkelingen en veranderingen in uw ECM-domein, wat valt er te verbeteren en hoe?