Expertise

Expertise

Voor veel bedrijven, instellingen en overheden is heldere en relevante klantcommunicatie van levensbelang. Dat is in dit digitale tijdperk uitermate lastig, want klanten kiezen zelf de kanalen, de (social) media en de tijdstippen waarop ze willen communiceren. Aan u de uitdaging om uw klanten op maat te blijven bedienen en toch efficiënt te werken. Wij helpen u bij het aangaan en overwinnen van die uitdaging.

The Message Company heeft als focus klantcommunicatie, ECM, berichtenlogistiek en documentmanagement Wij ondersteunen u bij het formuleren van visie, verbeteringen en doelstellingen, wij werken voor u aan concrete organisatieplannen, roadmaps en business cases en wij realiseren de resultaten in de praktijk. Wij helpen u bij het verbeteren van uw data-, informatie- en documenthuishouding in brede zin de woords. Pragmatisch en transparant. Gericht op uw specifieke omstandigheden.

Binnen ons focusgebied zijn wij van veel markten thuis: papieren en digitale archieven, postkamers, documentlogistiek, digitalisering, outputmanagement, Het Nieuwe Werken, sourcing, de inrichting van de monitoring- en regiefunctie, ICT-architectuur en digitaal samenwerken.

The Message Company geeft u onafhankelijk advies en voert programma’s en projecten voor u uit. Wij helpen u bij het nadenken over en realiseren van verbeteringen in het ECM-domein.