De Facility Manager: balancerende bondgenoot in documentlogistiek

De Facility Manager: balancerende bondgenoot in documentlogistiek

De meeste Facility Managers zijn verantwoordelijk voor document gerelateerde faciliteiten. Postkamer, scannen, verrijken, archiveren, vernietigen, printen, couverteren, verzenden, het is zomaar een greep uit alle faciliteiten die vanuit het facilitair bedrijf worden aangeboden. Veel Facility Managers zijn daarnaast verantwoordelijk voor het printer- en copierpark in het bedrijf en kopen porti, drukwerk en logistieke diensten in. Voorwaar een niet gering pakket aan faciliteiten! Daar komt bij dat document gerelateerde activiteiten onderhand een specialisme beginnen te worden. De vanzelfsprekendheid is er langzamerhand af, de organisatie verwacht vakmanschap en advies en op zakelijke grondslagen gebaseerde dienstverlening. Veranderende rol Bedrijven denken tegenwoordig in processen en ketens. Dat moet, omdat bedrijven de klant meer en meer centraal stellen en die denkt uiteraard niet in functies, afdelingen of faciliteiten. De klant denkt in processen en ketens: ik heb een declaratie ingediend en ik wil weten wanneer ik mijn geld overgemaakt krijg. Simpel. Het denken in termen van klanten en processen is voor de meeste bedrijven van levensbelang. Zij zien in dat zij vanuit het traditionele aanbodgestuurd-denken (ik bied je aan wat ik kan maken) moeten overstappen op het vraag-gestuurd denken (ik maak wat jij wilt hebben). Een kleine revolutie. De rol van de Facility Manager moet daarom mee-veranderen: het bedrijf ontwikkelt razendsnel en verwacht dat de aangeboden faciliteiten dat spel meespelen. De rol van de Facility Manager verandert daardoor van manager van faciliteiten naar organisator van klantgerichte bedrijfsprocessen. Dit is een ingrijpende verandering die in de facilitaire organisatie zijn sporen nalaat! Als Facility Manager kun je kiezen voor niet-meebewegen, dus voor het behoud van de traditionele rol, namelijk die van manager van faciliteiten (het beheer...