Post, repro en archief – afbouwen, uitbesteden of transformeren?

Post, repro en archief – afbouwen, uitbesteden of transformeren?

Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de inrichting van bedrijfsprocessen en klantcommunicatie. Traditioneel bieden post, repro en archief juist op de in- en uitgaande documentstromen een belangrijke faciliterende rol. Het is inmiddels zeker dat er voor de traditionele post en repro en voor het traditionele archief een end-of-lifesituatie aan het ontstaan is. Voor de facilitair manager is het dus noodzaak om actie te ondernemen en zijn ambitie te bepalen. Ontwikkelen richting Document Services als Shared Business Service of juist de fysieke documentverwerking afbouwen en digitaal overlaten aan andere afdelingen? Tijdens de Facilitaire Vakdagen op 28 en 29 oktober in de Ahoy Rotterdam gaat Johan Kosters in op de belangrijkste ontwikkelingen en biedt inzicht in hoe klantcentrische organisaties hun klantcommunicatie inrichten. Aan de hand van deze ontwikkelingen wordt de facilitair manager meegenomen in de keuzes waarvoor hij staat en zijn ambitie met betrekking tot het faciliteren van deze diensten. Johan Kosters is een materiedeskundige op dit vakgebied en ondersteunt organisaties bij de visievorming en implementatie. Hierdoor kunnen vragen van facilitair  managers vanuit de praktijk worden beantwoord. Tijdens de Kennisdag Facilitair & Gebouwbeheer op 21 april 2015 zal er over dit onderwerp een workshop worden verzorgd. Wanneer? Facilitaire Vakdagen 28 en 29 oktober 2015 AHOY Rotterdam Meer informatie: Facilitaire Vakdagen Kennisdag Facilitair en Gebouwbeheer 21 april 2015 De Reehort in Ede Meer informatie: Kennisdagen Facilitair en Gebouwbeheer Gemist? neem gerust contact op voor meer...
De Facility Manager: balancerende bondgenoot in documentlogistiek

De Facility Manager: balancerende bondgenoot in documentlogistiek

De meeste Facility Managers zijn verantwoordelijk voor document gerelateerde faciliteiten. Postkamer, scannen, verrijken, archiveren, vernietigen, printen, couverteren, verzenden, het is zomaar een greep uit alle faciliteiten die vanuit het facilitair bedrijf worden aangeboden. Veel Facility Managers zijn daarnaast verantwoordelijk voor het printer- en copierpark in het bedrijf en kopen porti, drukwerk en logistieke diensten in. Voorwaar een niet gering pakket aan faciliteiten! Daar komt bij dat document gerelateerde activiteiten onderhand een specialisme beginnen te worden. De vanzelfsprekendheid is er langzamerhand af, de organisatie verwacht vakmanschap en advies en op zakelijke grondslagen gebaseerde dienstverlening. Veranderende rol Bedrijven denken tegenwoordig in processen en ketens. Dat moet, omdat bedrijven de klant meer en meer centraal stellen en die denkt uiteraard niet in functies, afdelingen of faciliteiten. De klant denkt in processen en ketens: ik heb een declaratie ingediend en ik wil weten wanneer ik mijn geld overgemaakt krijg. Simpel. Het denken in termen van klanten en processen is voor de meeste bedrijven van levensbelang. Zij zien in dat zij vanuit het traditionele aanbodgestuurd-denken (ik bied je aan wat ik kan maken) moeten overstappen op het vraag-gestuurd denken (ik maak wat jij wilt hebben). Een kleine revolutie. De rol van de Facility Manager moet daarom mee-veranderen: het bedrijf ontwikkelt razendsnel en verwacht dat de aangeboden faciliteiten dat spel meespelen. De rol van de Facility Manager verandert daardoor van manager van faciliteiten naar organisator van klantgerichte bedrijfsprocessen. Dit is een ingrijpende verandering die in de facilitaire organisatie zijn sporen nalaat! Als Facility Manager kun je kiezen voor niet-meebewegen, dus voor het behoud van de traditionele rol, namelijk die van manager van faciliteiten (het beheer...